Αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι»

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι», την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 στις 15.00-17.00 στο Αμφιθέατρο 01 του κτ. Μεταλλειολόγων.

Αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι»

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι», την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στις 17.00-19.00 στο Αμφιθέατρο 02 του κτ. Μεταλλειολόγων.

Αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό»

Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό», τη Δευτέρα 18 και 25 Νοεμβρίου 2019 στις 16:00-18:00 στην αιθ.101 του κτ. Μεταλλειολόγων.

Αναβολή αναπλήρωσης του μαθήματος “Φυσική Ι”

Η αναπλήρωση του μαθήματος “Φυσική Ι” του 1ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 11/11/2019 λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

Αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμήνου «Φυσική Ι»

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι» στις 15.00-17.00 στο αμφιθέατρο 01 του κτ. Μεταλλειολόγων. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει ήδη αναρτημένη αναπλήρωση και […]

Αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φιλοσοφία της Τεχνολογίας»

Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φιλοσοφία της Τεχνολογίας» στις 15.00-17.00  στο Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας του κτ. Ε Γενικών Εδρών (γρ.108, 1ος όροφος) στις κάτωθι ημερομηνίες : Πέμπτη 07, […]

Αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Κοινωνιολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας»

Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Κοινωνιολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας» στις 15.00-17.00  στην αιθ.102 του κτ. Μεταλλειολόγων στις κάτωθι ημερομηνίες : Πέμπτη 07, 14, 21, και 28 […]

Αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμήνου «Φυσική Ι»

Την Τετάρτη 06 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι» στις 15.00-17.00 στο Αμφιθέατρο 01 του κτ. Μεταλλειολόγων.

Αναπλήρωση του μαθήματος “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό”

Την Τρίτη 05 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αναπληρώση του μαθήματος του 1ου εξαμ. “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό” στις 08:45 – 10:30 και 10:45 – 12:30 στην αίθ. 102 του κτ. Μεταλλειολόγων, σύμφωνα […]

Αναπλήρωση μαθήματος “Ορυκτολογία” του 1ου εξαμήνου

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Ορυκτολογία” την Τρίτη 05/11/2019 και ώρα 15:00-17:00 στο αμφ. 02. Την ίδια μέρα δε θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια “Ορυκτολογίας”.