Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Καθηγητές | Αναπληρωτές Καθηγητές | Επίκουροι Καθηγητές | Λέκτορες
 

Καθηγητές

Καθηγήτρια
Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Καθηγητρια

Γνωστικό Αντικείμενο:

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.44, 2ος όροφος
+30 210 772-2216
agatzi@metal.ntua.gr

 

   

  Καθηγητής
  Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

  Καθηγητής

  Γνωστικό Αντικείμενο: Προστασία και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική-Λατομική Δραστηριότητα

   
  Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
  15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

  Γραφείο 2.28, 2ος όροφος
  +30 210 772-2211
  dkal@central.ntua.gr

   
   

  Σύντομο Βιογραφικό

  Ο Δρ. Δημήτρης Καλιαμπάκος είναι Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής. Είναι Κοσμήτορας της Σχολής Μ.Μ.Μ. και Διευθυντής του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας, αντικείμενο του οποίου είναι η προστασία και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών. Είναι, επίσης, Πρόεδρος του διεθνούς οργανισμού Associated research Centers for the Urban Underground Space (ACUUS) και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.
  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σχέση μεταλλευτικής δραστηριότητας- κοινωνίας- περιβάλλοντος, την ανάπτυξη ειδικών υπογείων έργων στις μεγάλες πόλεις, θέματα ανάπτυξης και περιβάλλοντος των ορεινών περιοχών, ζητήματα περιβαλλοντικής οικονομίας, ενεργειακής φτώχειας κλπ. Ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πάνω από 60 ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από κρατικούς, ιδιωτικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 180 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 4 βιβλίων. Διδάσκει προπτυχιακά μαθήματα στη Σχολή Μ.Μ.Μ. και σε τέσσερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Μ.Π.

  Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Damigos, D. and Kaliampakos, D. (2006). “The ‘‘battle of gold’’ under the light of green economics: a case study from Greece”, Environmental Geology, Vol. 50, Nο 2, pp. 202–218.
  • Giannakopoulou, S., Damigos, D. and Kaliampakos, D. (2011). “Assessing the Economic Value of Vernacular Architecture of Mountain Regions Using Contingent Valuation”, Journal of Mountain Science, 8(5), pp. 629 – 640.
  • Kaliampakos, D., Benardos, A., Mavrikos, A., Panagiotopoulos, G. (2015). “The Underground Altas Project”, Tunnelling and Underground Space Technology, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tust.2015.03.009
  • Kaliampakos, D. (2015). "Underground development: a springboard to make city life better in the 21st century", keynote speech in the 15th World Conference of Associated research Centers for the Urban Underground Space: "Underground Urbanization as a Prerequisite for Sustainable Development", September 12-15, St. Petersburg, Russia.
  • Kaliampakos, D., Benardos, A., Mavrikos, A. (2016). “A review on the economics of underground space utilization”, Tunnelling and Underground Space Technology (Special Issue), Vol. 55, pp. 236–244.
  • Papada, L. and Kaliampakos, D. (2016). "Measuring energy poverty in Greece", Energy Policy, Vol. 94, pp. 157-165.

  Προπτυχιακά Μαθήματα

  • Περιβάλλον ΙΙ (Προστασία Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική & Μεταλλουργία)
  • Διάθεση Στερεών Αποβλήτων, Ανακύκλωση Υλικών
  • Περιβαλλοντική Μεταλλευτική και Λατομική Τεχνολογία (Ειδικά Θέματα)
  • Μάρμαρα & Βιομηχανικά Ορυκτά
  • Μεταλλευτική Οικονομία
  • Περιβάλλον και Ανάπτυξη (διατμηματικό)
  • Υπόγεια Έργα

  Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  • Σχεδιασμός και Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση Ειδικών Υπογείων Έργων (Δ.Π.Μ.Σ. "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων")
  • Διαχείριση του Κινδύνου σε Θέματα Ασφάλειας & Υγείας (Δ.Π.Μ.Σ. "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων")
  • Οικονομική του Περιβάλλοντος (Δ.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη")
  • Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων (Δ.Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων")
  • Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών (Δ.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών")
  • Περιβαλλοντική Οικονομία: Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών (Δ.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών")

  Καθηγητής
  Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

  Καθηγητής

  Γνωστικό Αντικείμενο: Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά

   

  Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
  15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

  Γραφείο 1.34
  +30 210 772-2163
  mitsouli@metal.ntua.gr
    

  Σύντομο Βιογραφικό

  Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το ΕΜΠ το 1977.
  Μάστερ (M.Sc.Eng.) στη Χημική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο UNB του Καναδά το 1979.
  PhD στη Χημική Μηχανική στο Πανεπιστήμιο McMaster στον Καναδά το 1984.
  Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οττάβας στον Καναδά από το 1984-1989.
  Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οττάβας στον Καναδά από το 1989-1994.
  Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οττάβας στον Καναδά από το 1994-1999.
  Διευθυντής του εργαστηρίου Computer-Aided Materials Processing – Rheology & Design, CAMP-R&D στο Τμήμα Χημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου της Οττάβας στον Καναδά από το 1994-1999.
  Το 1998 ήρθε ως Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ και το 2008 έγινε Καθηγητής.
  Από το 2002 είναι ο διευθυντής του εργαστηρίου ΕΥΡΕΣΥ (Εργαστήριο Υπολογιστικής Ρεολογίας και Επεξεργασίας Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών).
  Eπιβλέπων σε 60 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές από το 1984 μέχρι τώρα.
  Mέλος 15 επαγγελματικών οργανώσεων από το 1984 έως σήμερα.
  Iδρυτής και 1ος Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Ρεολογίας, 1996-1998.
  Έχει δημοσιεύσει συνολικά 463 εργασίες (163 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 134 σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, 152 σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κρίση, 11 κεφάλαια σε βιβλία, και 3 άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά).
  Διακρίσεις για καλύτερα άρθρα από την Society of Plastics Engineers των ΗΠΑ.
  Fellow of the Chemical Institute of Canada (FCIC), 1994.
  Fellow of the Society of Plastics Engineers (FSPE), 2009.
  Επανεξελέγει Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Ρεολογίας (HSR), 2011-2014.

  Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Mitsoulis, E., Battisti, M., Neunhäuserer, A., Perko, L, Friesenbichler, W., Ansari, M., Hatzikiriakos, S.G., "Flow Behavior of Rubber in Capillary and Injection Moulding Dies", Plastics, Rubber, Composites, 46, 110-118 (2017).
  • Mitsoulis, E., Battisti, M., Neunhäuserer, A., Perko, L, Friesenbichler, W., "Flow Behavior of PP-Polymer Nanocomposites in Capillary and Injection Molding Dies", Intern. Polym. Proc., 32, 1-11 (2017).
  • Voyiatzis, E., Tsenoglou, C.J., Mitsoulis, E., "Tube Inflation of Viscoelastic Fluids at a Constant Growth Rate", Soft Materials, 15, 121-131 (2017).
  • Mitsoulis, E., Tsamopoulos, J., "Numerical Simulations of Complex Yield Stress Fluid Flows", Rheol. Acta, 56, 231-258 (2017).
  • Konaganti, V.K., Derakhshandeh, M., Ebrahimi, M., Mitsoulis, E., Hatzikiriakos, S.G., "Non-Isothermal Extrudate Swell", Phys. Fluids, 28, 123101, 1-19 (2016).

  Προπτυχιακά Μαθήματα

  • Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά, 8ο εξάμηνο
  • Μορφοποίηση Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών, 9ο εξάμηνο
  • Ρυθμίσεις και Αυτόματος Έλεγχος, 8ο εξάμηνο

  Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  • Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διεργασίες μη-Νευτωνικών Ρευστών, 2ο εξάμηνο, Μεταπτυχιακό (ΔΠΜΣ) "Υπολογιστική Μηχανική"

  Καθηγητής
  Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

  Καθηγητής

  Γνωστικό Αντικείμενο: Μεταλλευτική Έρευνα – Γεωστατιστική

   
  Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
  15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

  Γραφείο 2.38, 2ος όροφος
  +30 210 772-2323
  kmodis@mail.ntua.gr
   
   
   

  Σύντομο Βιογραφικό

  Ο κ. Κωνσταντίνος Μόδης αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του E.M.Π. το 1986 και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στο πεδίο της Γεωστατιστικής το 1992. Εργάστηκε για περισσότερα από πέντε χρόνια στην μεταλλευτική βιομηχανία της Ελλάδας (Μεταλλουργικές Βιομηχανίες Αιγαίου, Ελληνική Εταιρία Βιομηχανικών και Μεταλλευτικών Επενδύσεων). Από το 2003 ανήκει στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στον υπολογισμό αποθεμάτων μεταλλευτικών κοιτασμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων που ενσωματώνουν φυσικούς νόμους σε τομείς όπως η γεωθερμία, μηχανική πετρωμάτων και ροή υπόγειων νερών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 50 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και ένα βιβλίο. Έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών.

  Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Athanassas, C., K. Modis, M Alçiçek, K. Theodorakopoulou: “Contouring the Cataclysm: A Geographical Analysis of the Effects of the Minoan Eruption of the Santorini Volcano”. Environmental Archaeology, Taylor and Francis, DOI: 10.1080/14614103.2017.1288885, 2017
  • Valakas, G. and K. Modis: “Using informative priors in facies inversion: The case of C-ISR method”. Advances in Water Resources, Vol. 94, pp 23–30, 2016
  • K. Modis, D. Sideri: “Spatiotemporal estimation of land subsidence and ground water level decline in West Thessaly basin, Greece”. Natural Hazards, Springer, Vol. 76 (2), pp 939-954, 2015
  • K. Modis, D. Sideri: “Geostatistical Simulation of Hydrofacies Heterogeneity of the West Thessaly Aquifer Systems in Greece”. Natural Resources Research, Springer, Vol. 22 (2), pp. 123- 138, 2013
  • K. Modis, K. Vatalis, Ch. Sachanidis: “Spatiotemporal risk assessment of soil pollution in a lignite mining region, using BME approach”. International Journal of Coal Geology, Elsevier, 112, pp. 173- 179, 2013
  • K. Modis, K. Papaodysseus: “Theoretical Estimation of the Critical Sampling Size for Homogeneous Ore Bodies with Small Nugget Effect”. Mathematical Geology, Springer, Vol 38, (8), pp. 489- 501, 2006.

  Προπτυχιακά Μαθήματα

  • Μεταλλευτική Έρευνα, 4ο εξάμηνο
  • Εκμετάλλευση Μεταλλείων Ι, 5ο εξάμηνο
  • Επιχειρησιακή Έρευνα, 6ο εξάμηνο
  • Γεωστατιστική, 8ο εξάμηνο

  Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  • Εφαρμογές Γεωστατιστικής στη Γεωλογία, 2ο εξάμηνο, ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική»
  • Γεωστατιστική – Εκτίμηση Αποθεμάτων στην Πετρελαϊκή Έρευνα, 2ο εξάμηνο, ΔΠΜΣ «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»

  Καθηγητής
  Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

  Καθηγητής

  Γνωστικό Αντικείμενο:

  Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
  15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

  Γραφείο 3.4, 3ος όροφος
  +30 210 772-2300
  axen@metal.ntua.gr

   

    

   Καθηγητής
   Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

   Καθηγητής

   Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανικός Εξοπλισμός Μεταλλείων – Μηχανική Εξόρυξη Πετρωμάτων

   Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
   15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

   Γραφείο 2.33
   +30 210 772-2198
   panagiotou@metal.ntua.gr

    

   Σύντομο Βιογραφικό

   Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1955. Σπούδασε στην Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (Δίπλωμα [1978], Διδακτορικό Δίπλωμα [1989]) και στο Department of Mining Engineering, University of Newcastle Upon Tyne, U.K. (Master of Science in Rock Mechanics and Excavation Engineering [1979]).
   Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η τεχνολογία των εκρηκτικών υλών, της ανατίναξης των πετρωμάτων και της μηχανικής εξόρυξης, η προσομοίωση μεταλλευτικών συστημάτων και οι εφαρμογές της εναέριας φωτογραμμετρίας με UAV στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις.
   Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει επιμεληθεί (editor) τα πρακτικά τριών διεθνών συνεδρίων που διοργάνωσε.
   Είναι μέλος των Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME), International Society of Explosives Engineers (ISEE) και Society of Mining Professors (SOMP).

   Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

   • Panagiotou GN, Tsiavos EN (2016). “EnviroBLASTO: A Calculator for Estimating the Environmental Impacts of Rock Blasting”, Proceedings 6th International Symposium on Computer Applications in the Minerals Industries, Istanbul, Turkey, 5-7 Oct. 2016, paper #11.
   • Voulgarakis AG, Michalakopoulos TN and Panagiotou GN (2016). “The minimum response time in rock blasting. A dimensional analysis of full-scale experimental data.” Mining Technology, Vol. 125, No. 4, pp. 242-248, doi:10.1080/14749009.2016.1175163.
   • Michalakopoulos TN and Panagiotou GN (2008). “NTUA’s small scale linear rock cutting machine and testing program.” In 3rd International. Colloquium “Innovations in Non-Blasting Rock Destructuring”, pp. 146-158. TU Bergakademie Freiberg, Germany.
   • Michalakopoulos TN, Roumpos CP and Panagiotou GN (2007). “ARENA simulation of continuous lignite excavation systems.” In Mine Planning and Equipment Selection 2007 (eds. RK Singhal et al.), pp. 636-647. Reading Matrix, Irvine.
   • Michalakopoulos TN, Anagnostou VG, Bassanou ME and Panagiotou GN (2006). “The influence of steel styli hardness on the Cerchar abrasiveness index value”. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 43, No. 2, pp. 321-327, doi:10.1016/j.ijrmms.2005.06.009
   • Panagiotou GN and Michalakopoulos TN (1999). “Planning and analysis of shovel-truck operations.” In Mine Mechanization and Automation – TELEMIN1 (eds. N Vagenas et al.), p. 16 + PDF file. Miller, Sudbury

   Προπτυχιακά Μαθήματα

   • Εκμετάλλευση Μεταλλείων ΙΙ, 6ο Εξάμηνο
   • Εξόρυξη Πετρωμάτων Ι (Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες) , 7ο Εξάμηνο
   • Ασφάλεια - Υγιεινή – Δίκαιο, 7ο Εξάμηνο
   • Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων, 9ο Εξάμηνο

   Μεταπτυχιακά Μαθήματα

   • Τεχνικές Διάνοιξης Υπογείων Έργων με Χρήση Εκρηκτικών Υλών, 2ο Εξάμηνο Δ.Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων
   • Εξοπλισμός Εξόρυξης – Φόρτωσης – Μεταφοράς, 2ο Εξάμηνο Δ.Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων
   • Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στη Μεταλλευτική, 2ο Εξάμηνο Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική
   Καθηγητής
   Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

   Καθηγητής

   Γνωστικό Αντικείμενο: Μεταλλουργικές Διεργασίες

    
   Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
   15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

   Γραφείο 2.43, 2ος όροφος
   +30 210 772-2276
   panias@metal.ntua.gr
    

   Σύντομο Βιογραφικό

   Αποφοίτησα από το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ το 1985. Εκπόνησα τη διδακτορική του διατριβή στην επιστημονική περιοχή της εξαγωγικής μεταλλουργίας του χρυσού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και απέκτησα το τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού το 1990. Τη περίοδο 1989-1990 εργάστηκα στην Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε) σαν μηχανικός στο τμήμα εξαγωγικής μεταλλουργίας. Από το 1991, εργάζομαι ως ερευνητής στο εργαστήριο μεταλλουργίας του ΕΜΠ εκπονώντας ένα πολύ μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων που σχετίζονται με τη χημική κατεργασία μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών, με την ανάπτυξη νέων μεθόδων διαχείρισης βιομηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων, με την αξιοποίηση βιομηχανικών στερεών παραπροϊόντων και αποβλήτων και την ανάπτυξη ανόργανων πολυμερών υλικών. Έχω 157 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα ξένα και ελληνικά περιοδικά καθώς επίσης και σε πρακτικά έγκριτων διεθνών συνεδρίων. Ανήκω στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ από το 2001 και σήμερα κατέχω θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο τις «Μεταλλουργικές Διεργασίες».

   Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

   • P. Davris, E. Balomenos, D. Panias, I. Paspaliaris, “Selective leaching of rare earth elements from Bauxite residue (Red Mud), using a functionalized hydrophobic ionic liquid”, Hydrometallurgy 164 (2016) pp.125-135.
   • N. Poulimenou, I. Giannopoulou, D. Panias, “Use of ionic liquids as innovative solvents in primary aluminum production”, Materials and Manufacturing Processes Vol. 30 , Iss. 12, 2015, pp.1403-1407.
   • K. Sakkas, P. Nomikos, A. Sofianos, D. Panias, “Sodium-based fire resistant geopolymer for passive fire protection”, Fire and Materials, 39, 2015, pp. 259-270.
    C. Kemper, B. Friedrich, E. Balomenos, D. Panias, “Thermodynamic analysis and experimental validation of carbothermically produced AlSi-alloy”, World of Metallurgy – ERZMETALL 66 (2013) No. 3, pp. 5-12.
   • A. D. Papandreou, C.J. Stournaras, D. Panias, I. Paspaliaris, “Adsorption of Pb, Zn and Cr(III) on coal fly ash porous pellets”, Mineral Engineering, 24, 2011, pp. 1495-1501.
   • I. Giannopoulou, D. Panias, “Hydrolytic stability of sodium silicate gels in presence of aluminum”, Journal of Materials Science 45 (2010) pp. 5370-5377.

   Προπτυχιακά Μαθήματα

   • ΧΗΜΕΙΑ, 1ο Εξάμηνο
   • ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ι, 4ο Εξάμηνο
   • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ, 8ο Εξάμηνο
   • ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ-ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 9ο Εξάμηνο

    
    

   Καθηγήτρια
   Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

   Καθηγήτρια

   Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών

   Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
   15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

   Γραφείο 3.2A, 3ος όροφος
   +30 210 772-2298
   papasiop@metal.ntua.gr

    

   Σύντομο Βιογραφικό

   Η Νυμφοδώρα Παπασιώπη αποφοίτησε από τη Σχ. Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ το 1980 και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα από την Ecole National Supérieure des Mines de Paris το 1986. Το 1992 ξεκίνησε την συνεργασία της με το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, αρχικά ως εξωτερική συνεργάτης και από το 2004 ως μέλος ΔΕΠ.
   Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς:
   • Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών με έμφαση σε περιπτώσεις ανόργανων ρύπων. Χαρακτηρισμός ρυπασμένων χώρων, ανάλυση διακινδύνευσης. Ανάπτυξη τεχνολογιών εξυγίανσης-αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών και υδάτων
   • Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος από μεταλλευτικές και μεταλλουργικές δραστηριότητες. Επεξεργασία αρσενικούχων αποβλήτων. Πρόληψη και αντιμετώπιση όξινης απορροής μεταλλείων
   • Περιβαλλοντική υδατική χημεία. Γεωχημεία
   • Προσομοίωση υδρομεταλλουργικών και περιβαλλοντικών διεργασιών.
   Έχει συμμετάσχει σε 20 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα (3 ως συντονίστρια και 8 ως κύρια ερευνήτρια). Έχει επιβλέψει και συνεπιβλέψει 7 διδακτορικές διατριβές (4 σε εξέλιξη). Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει 97 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές (στοιχεία Μαρτίου 2017).

   Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

   • C. Mystrioti, T.D. Xanthopoulou, P.E. Tsakiridis, N. Papassiopi, A. Xenidis, “Comparative evaluation of five plant extracts and juices for nanoiron synthesis and application for hexavalent chromium reduction”, Science of the Total Environment, 539, 105-113, 2016
   • K. Vaxevanidou, C. Christou, G.F. Kremmydas, D. G. Georgakopoulos and N. Papassiopi, “Role of Indigenous Arsenate and Iron(III) Respiring Microorganisms in Controlling the Mobilization of Arsenic in a Contaminated Soil Sample”, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 94(3), 282-288, 2015.
   • I. Panagiotakis, D. Dermatas,C. Vatseris, M. Chrysochoou, N. Papassiopi, A. Xenidis, K. Vaxevanidou “Forensic Investigation of a Chromium(VI) Groundwater Plume in Thiva, Greece”, Journal of Hazardous Materials, 281, Pages 27–34, 2015.
   • C. Mystrioti, N. Papassiopi, A. Xenidis, D. Dermatas, M. Chrysochoou “Column study for the evaluation of the transport properties of polyphenol-coated nano iron”, Journal of Hazardous Materials, 581, 64-69, 2015
   • K. Kollias, E. Mylona, N. Papassiopi, A. Xenidis, “Conditions favoring the formation of iron phosphate coatings on the pyrite surface”, Desalination and Water Treatment, 56(5), 1274-1281, 2015.
   • G.S.E. Antipas, N. Papassiopi, A. Xenidis, “On the elusive anti-bayerite structure” Solid State Ionics, 255C, 65-73, 2014.

   Προπτυχιακά Μαθήματα

   • Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ, 5ου εξαμήνου
   • «Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών», 8ου εξαμήνου
   • «Σχεδιασμός Αντιδραστήρων» 9ου εξαμήνου
   • «Τεχνικές Εξαγωγικής Μεταλλουργίας» του 8ου εξαμήνου

   Μεταπτυχιακά Μαθήματα

   • «Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων» του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
   • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»
   • «Ειδικά θέματα Νανοτεχνολογίας» του ΔΠΜΣ «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις»

    

   Καθηγητής
   Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

   Καθηγητής

   Γνωστικό Αντικείμενο:

   Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
   15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

   Γραφείο 2.23, 2ος όροφος
   +30 210 772-2176
   paspali@metal.ntua.gr

    

     

    Καθηγήτρια
    Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

    Καθηγήτρια

    Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογική χαρτογράφηση, Νεοτεκτονική-Σεισμοτεκτονική

    Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
    15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

    Γραφείο 1.26, 1ος όροφος
    +30 210 772-3970
    rondo@central.ntua.gr
    rondo@metal.ntua.gr

     

    Σύντομο Βιογραφικό

    Σπουδές: Ph.D. στη Δομική Γεωλογία (Πανεπιστήμιο Paris XI-1984), M.Sc. στη Νεοτεκτονική (Πανεπιστήμιο Paris XI-1979), Πτυχίο Γεωλογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών-1974).
    Σταδιοδρομία: Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών - Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών (από το 2004). Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), Διεύθυνση Γεωλογίας και Χαρτογραφήσεων (1975-2004), Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (1994-1996).
    Ερευνητική και Επαγγελματική εμπειρία (επιλεγμένα έργα και προγράμματα): Γεωλογικός Χάρτης Ελλάδας και Σεισμοτεκτονικός Χάρτης Ελλάδας, κλίμακας 1:500.000. Διεθνής Γεωλογικός Χάρτης Ευρώπης κλίμακας 1:5.000.000. Γεωλογικός Χάρτης Ελλάδας κλίμακας 1:50.000. Νεοτεκτονικός Χάρτης Ελλάδας κλίμακας 1:100.000. Παγκόσμιος Χάρτης Μεγάλων Ενεργών Ρηγμάτων. Μελέτη Σεισμικής Επικινδυνότητας του METRO Αθηνών και της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου. Εργαστήριο Βάθους Γεωδυναμικής Κορινθιακού Κόλπου. Συσχέτιση ενεργών/σεισμικών ρηγμάτων με τη χάραξη του Αγωγού Φυσικού Αερίου και των κλάδων του (Χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:5.000). Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Γεωλογική και Νεοτεκτονική μελέτη). Υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου-Πρέβεζας (Νεοτεκτονική μελέτη). Ζεύξεις Σαλαμίνας-Περάματος, Μαλιακού κόλπου, Λευκάδας-Ακαρνανίας. Εκτίμηση επικινδυνότητας ρηγμάτων στις θέσεις Σηράγγων και Γεφυρών του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πατρών.

    Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

    • Ioakim Ch., Rondoyanni Th., Mettos A. 2005. The Miocene basins of Greece (Eastern Mediterranean) from a paleoclimatic perspective. Revue de Paléobiologie, 24 (2), 735-748.
    • Rondoyanni Th., Marinos P. 2007. The crossing of a tectonically active area: the Athens-Corinth highway and railway in Greece. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 67, 259-266.
    • Mettos A., Rondoyanni Th., Ioakim Ch. 2009. Reconstruction of the structural relationship between the Parnassus-Ghiona and Vardoussia geotectonic zones in Central Greece. Int. J. Earth Sciences (Geol. Rundsch.), 98, 1927-1934.
    • Rondoyanni Th., Sakellariou M., Baskoutas J., Christodoulou N. 2012. Evaluation of active faulting and earthquake secondary effects in Lefkada Island, Ionian Sea, Greece: an overview. Nat Hazards, 61, 843-860.
    • Rondoyanni Th., Lykoudi E., Triantafyllou A., Papadimitriou M., Foteinos I. 2013. Active faults affecting linear engineering projects: examples from Greece. Geotechnical and Geological Engineering, DOI: 10.1007/S10706-013-9641-7.
    • Ntokos D., Lykoudi E., Rondoyanni Th. 2016. Geomorphic analysis in areas of low rate neotectonic deformation: South Epirus (Greece) as a case study. Geomorphology 263, 156-169.

    Προπτυχιακά Μαθήματα

    • Γεωλογία Ι, 1ο εξάμηνο
    • Γεωλογία ΙΙ, 2ο εξάμηνο
    • Γεωλογία και Κοιτασματολογία Ελλάδος, 8ο εξάμηνο
    • Γεωλογικές χαρτογραφήσεις και Τεκτονική ανάλυση, 9ο εξάμηνο
    • Γενική Γεωλογία, 1ο εξάμηνο Σχολής Α.Τ.Μ.

    Μεταπτυχιακά Μαθήματα

    • Παράκτιο Περιβάλλον, ΔΠΜΣ «Επιστήμη και τεχνολογία υδατικών πόρων»

     

    Καθηγητής
    Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

    Καθηγητής

    Γνωστικό Αντικείμενο:

    Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
    15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

    Γραφείο 2.34, 2ος όροφος
    +30 210 772-2200
    sofianos@metal.ntua.gr

     

      

     Καθηγήτρια
     Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

     Καθηγήτρια

     Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Γεωτρήσεων-Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

     Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
     15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

     Γραφείο 2.29, 2ος όροφος
     +30 210 772-2202, +30210772-2201
     stamat@metal.ntua.gr

      

     Σύντομο Βιογραφικό

     Η Καθηγήτρια Σοφία Σταματάκη είναι κάτοχος του Διπλώματος του Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1979) και Διδακτορικού Διπλώματος στη Μηχανική Πετρελαίων από το Heriot-Watt University, Εδιμβούργο, Μεγάλη Βρετανία (1986).
     Από το 1988 είναι μέλος ΔΕΠ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. και το 2002 εξελέγη Καθηγήτρια στην Τεχνολογία Γεωτρήσεων και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων. Διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στις θεματικές περιοχές της τεχνολογίας γεωτρήσεων, μηχανικής πετρελαίων και γεωθερμικών πεδίων και έχει επιβλέψει περισσότερες από 50 διπλωματικές εργασίες και 9 διδακτορικές διατριβές.
     Η κα. Σταματάκη έχει διατελέσει Διευθύντρια του Τομέα Μεταλλευτικής για 6 χρόνια και Πρόεδρος της Σχολής για 4 χρόνια. Έχει αναπτύξει αρκετές συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και έχει συμμετάσχει ή/και επιβλέψει περισσότερα των 20 ερευνητικών έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση, Εθνικούς Οργανισμούς και τον Ιδιωτικό τομέα, η πλειοψηφία των οποίων σχετίζεται με την τεχνολογία γεωτρήσεων και τη μηχανική πετρελαίων. Έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παραστεί ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πολλά σημαντικά διεθνή συνέδρια και οργανισμούς.
     Έχει διατελέσει σύμβουλος του Υπουργού Βιομηχανίας (1995) σε θέματα Πετρελαϊκής Πολιτικής και στην προετοιμασία του 1ου Γύρου Παραχωρήσεων υδρογονανθράκων και μέλος της Επιτροπής του ELFORES σχετικά με την ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας.
     Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη μετατροπή του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα» σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου.
     Ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής για τη σύνταξη του θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ) και τον εκσυγχρονισμό του Νόμου περί Υδρογονανθράκων, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής υποστήριξης της διαγωνιστικής διαδικασίας βάση της Διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης εντός της θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα και Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής υποστήριξης της διαγωνιστικής διαδικασίας βάση της Ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας & εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις περιοχές «Ιωάννινα», «Πατραϊκός Κόλπος», «Κατάκολο», «Άρτα-Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» & «Β.Δ. Πελοπόννησο».
     Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε-ΕΔΕΥ Α.Ε».

     Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

     • A. Foumillon, V. Carayon, S. Stamataki, S. Bellas, “ Mesozoic and Cenozoic offshore shallow water carbonates of Northwestern Greece seismic expression of an emerging play”, EAGE 2017, Paris
     • G.Fragogiannis, N. Papatheodorou and S. Stamataki,“Evaluation of Thermal Performance of Ground Source Energy Systems. A Geophysics Supported Approach”, Renewable Energy Congress X, Glasgow, Scotland, 19-25 July 2008
     • Polyzou O. and Stamataki S., “Geothermal Energy and Local Societies – A NIMBY Syndrome Contradiction?” World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010
     • S. Stamataki, Κ. Μagoulas and D. Tassios, “Prediction of Phase behavior and Physico-Chemical Properties of High Temperature- High Pressure Reservoir Fluids”, Society of Petroleum Engineers, SPE paper 37294, 1996
     • I.K. Konstantakopoulos and S. Stamataki, “Directional Drilling System ARIADNE – the Well Path Finder” Society of Petroleum Engineers, SPE paper 49492, 1998
     • S. Stamataki and K. Magoulas, “Prediction of Phase Equilibria and Volumetric Behavior of Fluids with High Concentration of Hydrogen Sulfide”, Oil and Gas Science and Technology, Vol. 55, No. 5, pp. 511-522. Εκδόσεις Editions Technip, 2000

     Προπτυχιακά Μαθήματα

     • Τεχνολογία Γεωτρήσεων (8ο εξάμηνο)
     • Μηχανική Πετρελαίων, (9ο εξάμηνο)
     • Επιστήμη και τεχνολογία γεωθερμικών πεδίων (συν. 8ο εξάμηνο)
     • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική (συν. 9ο εξάμηνο)

     Μεταπτυχιακά Μαθήματα

     • Τεχνολογία Όρυξης Γεωτρήσεων (ΔΠΜΣ «Έρευνα & Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»)
     • Δειγματοληψία & Ανάλυση Ρευστών των Ταμιευτήρων (ΔΠΜΣ «Έρευνα & Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»)

      

     Καθηγητής
     Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

     Καθηγητής

     Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Προπαρασκευή Μεταλλευμάτων Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών

     Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
     15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

     Γραφείο 2.21, 2ος όροφος
     +30 210 772-2101
     kostsakg@metal.ntua.gr
      

     Σύντομο Βιογραφικό

     Ο Δρ. Κώστας Τσακαλάκης είναι Καθηγητής (από το 2007) στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων Ε.Μ.Π. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων με θέμα «Μελέτη βασικών παραγόντων λειτουργίας οριζόντιων δονούμενων κοσκίνων». Έχει χρηματίσει Διευθυντής του Τομέα και Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στα γνωστικά αντικείμενα «Μηχανική Προπαρασκευή Μεταλλευμάτων Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών» και στην «Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος».
     Έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα παροχής υπηρεσιών σε αντικείμενα μελέτης και σχεδιασμού:
     • Εργοστασίων εμπλουτισμού
     • Βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής αδρανών υλικών
     • Εγκαταστάσεων ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων (υλικών κατεδάφισης κατασκευών από σκυρόδεμα), ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων κλπ.) Οικονομοτεχνικών μελετών
     • Κατασκευής, λειτουργίας και επίβλεψης των παραπάνω εγκαταστάσεων.
     Διδάσκει τέσσερα (-4-) Προπτυχιακά και ένα (-1-) Μεταπτυχιακό μάθημα. Έχει εκπονήσει περίπου 60 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή-ελληνικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συγγράψει 1 βιβλίο. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος σε πολλά ερευνητικά προγράμματα.

     Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

     • Tsakalakis K.G., Benardos A., Sammas I., 2016, Metals Recovery from Pulverized Printed Circuit Boards (PCBs) by Flotation, accepted for oral presentation in 3rd Symposium on Urban Mining and Circular Economy-SUM 2016 held in May 2016, Bergamo, Italy.
     • Tsakalakis K.G. and Michalakopoulos Th., 2015, Mathematical modeling of the Conveyor Belt capacity, The 8th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids, Tel-Aviv, Israel, 4-7 May 2015.
     • Tsakalakis K.G., 2007, Scrap Tyres Management in the EU Cement Industry - an economic/environmental Approach, ZKG (Zement Kalk und Gips), No 4, pp. 43-55.
     • Tsakalakis K.G. & Stamboltzis G.A., 2008, Correlation of the Blaine Value and the d80 Size of the Cement Particle Size Distribution, ZKG (Zement Kalk und Gips), No 3, pp. 60-68.
     • Tsakalakis K.G., 2009, The approximate cement production cost and the viability and competitiveness of the Greek cement industry, 3rd AMIREG International Conference: Assessing the footprint of resource utilization and hazardous waste management, 7-9 September 2009, Athens-Greece, pp. 411-415.
     • Tsakalakis K.G., Frangiskos A. and Karka H., 2001, Recycled Aggregates-An Environmentally friendly Management for the Athens Urban Area, presented at the IX Balkan Mineral Processing Congress, Istanbul, Turkey, pp. 575-581.

     Προπτυχιακά Μαθήματα

     • Mηχ. Προπαρασκευή & Εμπλουτισμός Μεταλ/μάτων Ι (5ο Εξάμηνο, Κορμός)
     • Mηχ. Προπαρασκευή & Εμπλουτισμός Μεταλ/μάτων ΙΙ (6ο Εξάμηνο, Κορμός)
     • Μελέτη και Σχεδιασμός Εργοστασίων Εμπλουτισμού (9ο Εξάμηνο, Μεταλλουργικές Διεργασίες)
     • Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου & Σκυροδέματος (8ο εξάμηνο, Μεταλλουργικές Διεργασίες)

     Μεταπτυχιακά Μαθήματα

     • Τεχνολογία Δομικών Υλικών (ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», 1ο Εξάμηνο)

     Καθηγητής
     Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

      

     Καθηγητής

     Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργική Βιομηχανία. Φυσικές, Χημικές και Βιολογικές διεργασίες. Διάθεση αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων. Σχεδιασμός συστημάτων. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Νομοθεσία.

     Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
     15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
     Γραφείο 1.43, 1ος όροφος
     +30 210 772-2172
     tsezos@metal.ntua.gr
      

     Σύντομο Βιογραφικό

     Ο κ. Μάριος Τσέζος έχει αναπτύξει εκτενή ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας με έμφαση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών καθώς και στην έρευνα του ρόλου και της τελικής κατάληξης στο περιβάλλον (φυσικοί αποδέκτες) επιβλαβών οργανικών ενώσεων. Του έχουν απονεμηθεί δύο Διεθνή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας σε εφαρμογές της βιοτεχνολογίας για την εξαγωγή και ανάκτηση μεταλλικών ιόντων από σύνθετα αραιά διαλύματα. Ίδρυσε και διευθύνει το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών του Ε.Μ.Π. και συμμετέχει σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό κράτος ως Επιστημονικός και Τεχνικός Υπεύθυνος του έργου. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 110 επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια. Οι εργασίες αυτές έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης (H index = 25, Scopus 5/2017).

     Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

     • Hatzikioseyian, A., Kousi, P., Remoundaki, E. & Tsezos, M. (2015). Dynamic modelling of biofilm reactors with immobilised sulfate-reducing bacteria. Advanced Materials Research 1130: 539-542.
     • Tsezos, M. (2014). Biosorption: A mechanistic approach. in: Schippers, A., Glombitza, F. & Sand, W. (Eds.), Geobiotechnology I. Metal-related issues. Springer Berlin Heidelberg, pp. 173-209.
     • Remoudaki, E., Hatzikioseyian, A., Kousi, P. & Tsezos, M. (2003). The mechanism of metals precipitation by biologically generated alkalinity in biofilm reactors. Water Research 37(16): 3843-3854.
     • Tsezos, M., Remoudaki, E. & Angelatou, V. (1996). A study of the effects of competing ions on the biosorption of metals. International Biodeterioration & Biodegradation 38(1): 19-29.
     • Tsezos, M. & Volesky, B. (1982). The mechanism of thorium biosorption by Rhizopus arrhizus. Biotechnology and Bioengineering 24(4): 955-969.
     • Tsezos, M. & Volesky, B. (1982). The mechanism of uranium biosorption by Rhizopus arrhizus. Biotechnology and Bioengineering 24(2): 385-401.

     Προπτυχιακά Μαθήματα

     • Περιβάλλον Ι (Εισαγωγή στην επιστήμη και την τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος), 6ο εξάμηνο
     • Τεχνολογία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, 9ο εξάμηνο (κατεύθυνση: Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος)

      

     Καθηγήτρια
     Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

     Καθηγήτρια

     Γνωστικό Αντικείμενο:

     Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
     15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

     Γραφείο 2.42, 2ος όροφος
     +30 210 772-2213
     athtse@metal.ntua.gr

      

       

      Καθηγητής
      Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

      Καθηγητής

      Γνωστικό Αντικείμενο:

      Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
      15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

      Γραφείο 2.19, 2ος όροφος
      +30 210 772-2481
      mmgf@mail.ntua.gr

       
       

       Καθηγήτρια
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Καθηγήτρια

       Γνωστικό Αντικείμενο: Πυρομεταλλουργικές και υδρομεταλλουργικές διεργασίες: Θερμοδυναμική και κινητική προσέγγιση

       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 2.8, 2ος όροφος
       +30 210 772-2188
       halikia@metal.ntua.gr

        
        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Διπλωματούχος Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργός ΕΜΠ (1980), Διδάκτωρ Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ (1987).Από το 1981 υπηρετεί στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλουργών του ΕΜΠ, μέχρι το 1988 ως επιστημονική συνεργάτης, 1989-1993 ως Λέκτορας, 1994-1999 ως Επίκουρη Καθηγήτρια, 2000-2005 ως Αναπλ. Καθηγήτρια, 2005-σήμερα Καθηγήτρια. Η διδακτορική της διατριβή είναι στην επιστημονική περιοχή της κινητικής μεταλλουργικών διεργασιών. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της στο ΕΜΠ έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο μαθήματα του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, όπως Κινητική Μεταλλουργικών Διεργασιών, Θερμοδυναμική Μεταλλουργικών Διεργασιών, Μεταλλουργία μη Σιδηρούχων Μετάλλων, Περιβαλλοντική Υδατική Χημεία, Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Κεραμικής & Υαλου, Πυρίμαχα Υλικά, Φυσικοχημεία, Μαθηματικές μέθοδοι στη Μεταλλουργία κά. Εξελέγη Διευθύντρια Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών για τη διετία 2006-2008. Τα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κινητική και θερμοδυναμική πυρομεταλλουργικών και υδρομεταλλουργικών διεργασιών.

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • Halikia I. and Voudouris N. "Investigation of zinc dissolution and cadmium precipitation rates in a Cd2+/Zn cementation system" Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, Section C,Vol.14(2), 2005,pp.95-108
       • I. Halikia, K. Skartados, Neou-Syngouna: "Effect of reductive roasting on smelting characteristics of Greek nickel laterites" Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, Section C, Vol. Ill, Sep-Dec 2002, pp. C135-C142
       • I. Halikia, L. Zoumpoulakis, Ε. Christodoulou: "Desulphurisation of molten ferrochromium by soda ash treatment", Erzmetall, Vol. 54, 2001, No. 7-8, pp: 387-395.
       • I. Halikia, P. Neou-Syngouna, D. Kolitsa: "Isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of magnesium hydroxide using thermogravimetric data". Thermochimica Acta, Vol. 320, 1-2 (1998) pp. 75 - 88.
       • I. Halikia, E. Milona: ‘‘ Kinetic study of the solid state reaction between Fe2O3 and ZnO for zinc ferrite formation’’. Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 33, No 2, 1994, pp. 99-109.
       • I. Halikia, A. Economacou: “ Application of Various Methods of Non Isothermal Kinetic Analysis to Magnesium Hydroxide Decomposition’’ Ιnternational Journal of Chemical Kinetics, Vol. 25. No. 8, August 1993, pp. 609- 631

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • Θερμοδυναμική, Υποχρεωτικό, 3ο εξαμ.
       • Χημική Κινητική, Κατ’ επιλογήν 8ο εξαμ, κατεύθυνση Μεταλλουργικών Διεργασιών
       • Τεχνικές Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, Εργαστηριακό μάθημα, Κατ’ επιλογήν 8ο εξαμ, κατεύθυνση Μεταλλουργικών Διεργασιών (Υπεύθυνη μαθήματος)

       Μεταπτυχιακά Μαθήματα

       • Προχωρημένη Χημική Κινητική στις Μεταλλουργικές Διεργασίες, Προδιδακτορικό μάθημα Σχολής ΜΜΜΜ ΕΜΠ
       • Προχωρημένη Χημική Θερμοδυναμική στις Μεταλλουργικές Διεργασίες, Προδιδακτορικό μάθημα Σχολής ΜΜΜΜ ΕΜΠ
       • Θεωρία και Τεχνολογία Σκωριών, Προδιδακτορικό μάθημα Σχολής ΜΜΜΜ ΕΜΠ

        

       Αναπληρωτές Καθηγητές

       Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Αν. Καθηγήτρια

       Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση και έλεγχος έργων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών

       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 2.40, 2ος όροφος
       +30 210 772-1293
       katadam@metal.ntua.gr

        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Η Δρ. Κατερίνα Αδάμ, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχανικός, Ε.Μ.Π (1978), M.Sc (1980), Ph.D. (1983), School of Chemical Engineering and Materials Science, University of Minnesota, USA, NSF Scholar είναι Επίκουρος Καθηγήτρια του Τομέα Μεταλλευτικής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ΣΜΜΜ, του ΕΜΠ, με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση και έλεγχος έργων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών». Έχει συμμετέχει σε 39 Επιδοτούμενα Ερευνητικά έργα ελληνικά και ευρωπαϊκά ως Συντονίστρια και Επιστημονική Υπεύθυνος. Συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας σε Ομάδες Εργασίας για την προετοιμασία Ευρωπαϊκής Οδηγίας και Εγχειριδίου Αναφοράς για τη Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων. Επίσης έχει συνεργασθεί ως Εμπειρογνώμονας στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και Τεχνικών Μελετών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ορυκτών Πρώτων Υλών. Η κ Αδάμ έχει συγγράψει ογδόντα εργασίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • K. Tsichla, C. Kavalopoulos, K. Adam, “Review and evaluation of the existing European and national legal framework for Occupational Health and Safety, in the extractive industry” SWEMP 2016, Nr. 1, Istanbul, Turkey, October 2016.
       • K. Adam, M. Konstantinopoulou: “Sustainable Development Indicators as a Project Management Tool in the Mineral Resources Development”, Proceedings of the Conference on Mineral Wealth and the Potential for Development: Current Views, Nicosia, Cyprus, November 2014.
       • E. Dimopoulou, K. Tolidis, Y. Orfanoudakis and K. Adam «Spatial multi-criteria decision analysis for site selection of sustainable stone waste disposal», Fresenius Environmental Bulletin, Volume 22 – No 7a. 2013.
       • K. Adam: «Passive mine water treatment at Artana Mine, Kosovo», UNEP & UNDP for ENVSEC, Mojkovac, Montenegro, 2012.
        5. I. Panagopoulos, A. Karayannis, K. Adam, K. Aravossis: “Application of risk management techniques for the remediation of an old mining site in Greece”, Waste Management, Vol. 29, No. 5, 2009.
       • K. Adam: "Solid Wastes Management in Sulphide Mines: form Waste Characterisation to Safe Closure of Disposals Sites" Minerals & Energy Vol 18, No 4, 2003

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • «Αρχές Διοίκησης & Οργάνωση Παραγωγής - Οικονομική των Επιχειρήσεων» (7.1.04.6), Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου, 2007- έως σήμερα, Συνδιδάσκουσα.
       • «Διαχείριση έργου», (7.1.25.9), Μάθημα Δεξαμενής 9ου εξαμήνου, 2007- έως σήμερα, μόνη διδάσκουσα από το 2014, Συντονίστρια μαθήματος
       • «Πρακτική άσκηση Ι», Υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου, Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Ι, Συντονίστρια/Υπεύθυνη Δελτίων Βαθμολογίας 2008- έως σήμερα.
       • «Ασφάλεια - Υγιεινή – Δίκαιο» (7.2.18.7), Υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου, 2009 - έως σήμερα, Συντονίστρια μαθήματος.
       • «Επιχειρησιακή Έρευνα» (2.1.19.6) Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου, 2010- έως σήμερα, Συνδιδάσκουσα.
       • «Πρακτική Άσκηση ΙΙ», Υποχρεωτικό μάθημα 9ου εξαμήνου Επιστημονική Υπεύθυνη, Μάρτιος 2016 έως σήμερα

       Μεταπτυχιακά Μαθήματα

       • «Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στη Μεταλλευτική» (6676), Μάθημα Εξειδίκευσης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γεωπληροφορική», ΕΜΠ. Συνδιδασκαλία 2009 έως σήμερα.
       • «Οργάνωση και Διαχείριση Υπογείων Έργων», Κωδικός 14, Yποχρεωτικό Μάθημα στο ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων ΕΜΠ, 2015- έως σήμερα.
       • Πρόσκληση για Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Μάθημα «Διαχείριση Ορυκτών Πόρων» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Περιβάλλοντος-Ορυκτοί Πόροι» του Γεωλογικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, Μάιος 2015, εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

        

       Αναπληρωτής Καθηγητής
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Αν. Καθηγητής

       Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γεωφυσική

        
       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 2.30, 2ος όροφος
       +30 210 772-2195
       gapo@metal.ntua.gr

        
        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1959. Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής  (1982,Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μάστερ (1984, University of Leeds) και Διδακτορικού (1993, Πανεπιστήμιο Αθηνών) στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική. Εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στην ΓΓΕΤ (1994-2000, Υπεύθυνος Προγράμματος ΠΑΒΕ, μέλος Επιτροπής RTD PMAC the European Commission), ως Λειτουργικός Επιστήμονας στο ΕΚΤ και Τεχνικός Διευθυντής στο Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (2000-2002). Από το 2002 έως σήμερα είναι μέλος ΔΕΠ στο ΕΜΠ, στην Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής  στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική. Έχει επιβλέψει διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές (είτε ως επιβλέπων είτε μέλος της επταμελούς) σχετιζόμενες με την Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και θέματα μηχανικού. Βασικό επιστημονικό ενδιαφέρον είτε από πλευράς έρευνας είτε μελέτης έχει την εφαρμογή της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής σε αντικείμενα μικρού και μέσου βάθους (θέματα: μηχανικού, περιβαλλοντικά, αρχαιολογικά αλλά και γεωθερμίας). Έχει δημοσιεύσει στα μεγαλύτερα περιοδικά του αντικειμένου (Geophysics, Journal of Applied Geophysics, Near Surface Geophysics, Tectonophysics, Journal of Archaeological Exploration). Είναι Vice-Chairman της Επιτροπής Near Surface και Chairman (elected) και μέλος του Συμβουλίου της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Γεωφυσικών (EAGE) την περίοδο 2018-2019. Μέλος των Ενώσεων HGU, BGS, EAGE, SEG.

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • G Apostolopoulos, D Minos-Minopoulos and K Pavlopoulos, 2015, Geophysical investigation for the detection of liquefaction phenomena in an archaeological site, Lechaion, Greece, Geophysics 80 (4), EN105-EN117
       • D Minos-Minopoulos, K Pavlopoulos, G Apostolopoulos and E Lekkas, 2015, Liquefaction features at an archaeological site: Investigations of past earthquake events at the Early Christian Basilica, Ancient Lechaion Harbour, Corinth, Greece, Tectonophysics 658, 74-90
       • JP Goiran, K Pavlopoulos, F Éric, G Apostolopoulos and M Triantaphyllou, 2014, L’île du Pirée: quand les géographes du XXIe siècle valident une assertion du savant grec Strabon vieille de 2000 ans, Géochronique 130, 24-26
       • GV Apostolopoulos, 2014, Combined geophysical investigation for the detection of ancient metallurgical installations near Keratea City, Greece, Journal of Applied Geophysics 104, 17-25
       • G Apostolopoulos, K Pavlopoulos, JP Goiran and E Fouache, 2014, Was the Piraeus peninsula (Greece) a rocky island? Detection of pre-Holocene rocky relief with borehole data and resistivity tomography analysis, Journal of Archaeological Science 42, 412-421
       • C Orfanos and G Apostolopoulos,2013, Multiparameter analysis of geophysical methods for target detection: The unified geophysical model approach, Geophysics 78 (6), IM1-IM13

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική» (9ο εξάμηνο)
       • «Μεταλλευτική Έρευνα» (4ο εξάμηνο),
       • «Επιστήμη και Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων» (8ο εξάμηνο)

       Μεταπτυχιακά Μαθήματα

       • «Μέθοδοι Διερεύνησης Υπεδάφους»
       • «Σεισμικές Μέθοδοι στην Έρευνα Υδρογονανθράκων»

       Αναπληρωτής Καθηγητής
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Αν. Καθηγητής

       Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομία του Περιβάλλοντος στη μεταλλευτική δραστηριότητα

       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 2.32, 2ος όροφος
       +30 210 772-2214
       damigos@metal.ntua.gr

        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Μεταλλευτικής, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π., με αντικείμενο «Οικονομία του Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική Δραστηριότητα». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις εφαρμογές της Περιβαλλοντικής Οικονομίας στην εξορυκτική και ενεργειακή βιομηχανία, σε ζητήματα οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών και φυσικών πόρων, χρηματοοικονομικής και κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων, μεταλλευτικής οικονομίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Διδάσκει σε έξι (6) προπτυχιακά και τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής ή κύριος ερευνητής σε 50 περίπου ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Ανάπτυξη διαδραστικού εργαλείου για την οικονομική αποτίμηση του περιβάλλοντος», στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκε η διαδικτυακή βάση GEVAD (Greek Environmental Valuation Database). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια και διατελεί κριτής σε περισσότερα από 10 διεθνή περιοδικά.

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • Andreopoulos, D., Damigos, D., Comiti, F., & Fischer, C. (2015). Estimating the non-market benefits of climate change adaptation of river ecosystem services: A choice experiment application in the Aoos basin, Greece, Environmental Science and Policy, 45, 92-103.
       • Kontogianni, A., Tourkolias, C.H., Damigos, D. and Skourtos, M. (2013). Assessing sea level rise costs and adaptation benefits under uncertainty in Greece, Environmental Science & Policy, 37, pp. 61-78.
       • Tentes, G. and Damigos, D. (2012). The Lost Value of Groundwater: The Case of Asopos River Basin in Central Greece, Water Resources Management, 26, pp. 147–164.
       • Damigos, D., Tourkolias, C. and Diakoulaki, D. (2009). Households’ willingness to pay for safeguarding security of natural gas supply in electricity generation, Energy Policy, 37(5), pp. 2008–2017.
       • Damigos, D. (2006). An overview of environmental valuation methods for the mining industry, Journal of Cleaner Production, 14(3-4), pp. 234-247.
       • Damigos, D. and Kaliampakos, D. (2003). Assessing the benefits of reclaiming urban quarries: a CVM analysis, Landscape and Urban Planning, 64(4), pp. 249-258.

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • «Αρχές Διοίκησης & Οργάνωση Παραγωγής - Οικονομική των Επιχειρήσεων», Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου
       • «Περιβαλλοντική Μεταλλευτική & Λατομική Τεχνολογία (ειδικά θέματα)», Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 8ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος
       • «Διαχείριση Περιβάλλοντος – Νομοθεσία», Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος
       • «Μεταλλευτική Οικονομία», Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 8ου εξαμήνου της Δεξαμενής
       • «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Κατ' Επιλογή Μάθημα 8ου εξαμήνου της Δεξαμενής
       • «Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων», Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 9ου εξαμήνου της Δεξαμενής

       Μεταπτυχιακά Μαθήματα

       • «Οικονομική του Περιβάλλοντος»- Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του ΔΠΜΣ Περιβάλλον και Ανάπτυξη.
       • «Περιβαλλοντική Οικονομία: Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών»- Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού του Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» - 2η Κατεύθυνση.
       • «Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων», Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»
       • «Ηλεκτρομηχανολογικά Θέματα Σηράγγων – Αερισμός» - Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων.

        

       Αναπληρωτής Καθηγητής
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Αναπληρωτής Καθηγητής

       Γνωστικό Αντικείμενο: Εξόρυξη Πετρωμάτων (Εκσκαφή – Αποκόμιση)

        
       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
        
       Γραφείο 2.36, 2ος όροφος
       +30 210 772-2208
       thmich@metal.ntua.gr
        
        
        
        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Γεννήθηκε στη Γερμανία το 1969. Σπούδασε στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (Δίπλωμα [1993], Διδακτορικό Δίπλωμα [2001]).
       Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η εξόρυξη πετρωμάτων με μηχανικά μέσα και η φθορά των κοπτικών τους, η διαχείριση μεταλλευτικού εξοπλισμού και η προσομοίωση μεταλλευτικών συστημάτων.
       Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει συν-επιμεληθεί τα πρακτικά δύο διεθνών συνεδρίων. Συμμετείχε στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη του προτύπου ISRM Suggested method for determining the abrasivity of rock by the CERCHAR abrasivity index.
       Είναι μέλος των Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME), International Society of Rock Mechanics (ISRM), Society of Automotive Engineers (SAE) και Society of Mining Professors (SOMP).

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • Voulgarakis AG, Michalakopoulos TN and Panagiotou GN (2016). The minimum response time in rock blasting: a dimensional analysis of full-scale experimental data. Mining Technology, Vol. 125, No. 4, pp. 242-248, doi:10.1080/14749009.2016.1175163
       • Alber M, Yarali O, Dahl F, Bruland A, Kaesling H, Michalakopoulos TN, Cardu M, Hagan P, Aydin H and Ozarslan A (2014). ISRM Suggested method for determining the abrasivity of rock by the CERCHAR abrasivity index. Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. 47, No. 1, pp. 261-266, doi:10.1007/s00603-013-0518-0
       • Michalakopoulos TN, Anagnostou VG, Bassanou ME and Panagiotou GN (2006). The influence of steel styli hardness on the Cerchar abrasiveness index value. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 43, No. 2, pp. 321-327, doi:10.1016/j.ijrmms.2005.06.009
       • Papavasiliou A, Roumpos C, Voulgarakis A and Michalakopoulos T (2016). Life cycle analysis of a lignite-fired electricity generation system. In 13th International Symposium Continuous Surface Mining 2016 (eds. V Pavlovic et al.), pp. 403-415. Yugoslav Opencast Mining Committee, Belgrade
       • Voulgarakis A, Roumpos C and Michalakopoulos T (2016). Long-term planning of continuous surface mining operations in a lignite-fired electricity generation system. In 13th International Symposium Continuous Surface Mining 2016 (eds. V Pavlovic et al.), pp. 643-655. Yugoslav Opencast Mining Committee, Belgrade
       • Michalakopoulos TN, Roumpos CP, Galetakis MJ and Panagiotou GN (2014). Discrete-event simulation of continuous mining systems in multi-layer lignite deposits. In 12th International Symposium Continuous Surface Mining (ed. C Niemann-Delius), pp. 225-239. Lecture Notes in Production Engineering, Springer, Cham, doi:10.1007/978-3-319-12301-1_21

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • Εκμετάλλευση μεταλλείων ΙΙ, 6ο εξάμηνο
       • Εξόρυξη πετρωμάτων ΙΙ – Εξόρυξη με μηχανικά μέσα, 8ο εξάμηνο
       • Συστήματα φόρτωσης – μεταφοράς σε τεχνικά έργα και μεταλλεία, 8ο εξάμηνο
       • Προσομοίωση μεταλλευτικών συστημάτων, 9ο εξάμηνο

       Μεταπτυχιακά Μαθήματα

       • Μηχανική όρυξη σηράγγων, ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και κατασκευή υπογείων έργων
       • Εξοπλισμός εξόρυξης – φόρτωσης – μεταφοράς, ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και κατασκευή υπογείων έργων

       Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

       Γνωστικό Αντικείμενο: Υπαίθριες Εκμεταλλεύσεις

       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 2.41, 2ος όροφος
       +30 210 772-2209
       menegaki@metal.ntua.gr

        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Η κ. Μαρία Μενεγάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. Αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων το 1996 και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα το 2003 στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής. Η κύρια ερευνητική και επαγγελματική της δραστηριότητα προσανατολίζεται στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της σύγχρονης μεταλλευτικής πραγματικότητας, υπό το πρίσμα τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια.

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • Damigos, D., Menegaki, M. and Kaliampakos, D. (2016). Monetizing the social benefits of landfill mining: Evidence from a Contingent Valuation survey in a rural area in Greece, Waste Management, 51, pp. 119-129.
       • Papagiannis, A., Roussos, D., Menegaki, M. and Damigos, D. (2014). Externalities from lignite mining-related dust emissions, Energy Policy, 74, pp. 414-424.
       • Menegaki, M.E. and Kaliampakos, D.C. (2012). Evaluating mining landscape: A step forward, Ecological Engineering, Volume 43, June, pp. 26–33.
       • Pelekasi, T. Menegaki, M. and Damigos, D. (2012). Externalities, NIMBY syndrome and marble quarrying activity, Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 55, Issue 9, November, pp. 1192-1205.
       • Menegaki, M. and Kaliampakos, D. (2010). European aggregates production: Drivers, correlations and trends, Resources Policy, Vol. 35, Issue 3, pp. 235-244.
       • Menegaki, M.E. and Kaliampakos, D.C. (2006). Landscape analysis as a tool for surface mining design, Environment & Planning B: Planning and Design, Volume 33, (2) March, pp. 185 – 196.

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • Εκμετάλλευση Μεταλλείων ΙΙ, 6ο εξάμηνο
       • Περιβάλλον ΙΙ, 7ο εξάμηνο
       • Μάρμαρα και Βιομηχανικά Ορυκτά, 8ο εξάμηνο
       • Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων, 9ο εξάμηνο
       • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων, 9ο εξάμηνο

       Μεταπτυχιακά Μαθήματα

       • Διαχείριση του Κινδύνου σε Θέματα Ασφάλειας & Υγείας, 2ο τετράμηνο, ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων έργων

        

       Αναπληρωτής Καθηγητής
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Αν. Καθηγητής

       Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωτεχνολογία με έμφαση στη Μηχανική Πετρωμάτων

       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 1.44, 1ος όροφος
       +30 210 772-1662
       nomikos@metal.ntua.gr

        

        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Ο κ. Παύλος Νομικός αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π το 1995 και στη συνέχεια, μετά από τις σπουδές του στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., απόκτησε το 2001 το δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Το 2004 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Μηχανικός, στον Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. με θέμα της διατριβής του: «Μηχανική Αστάθεια και Αστοχία Μεγάλων Υπογείων Ανοιγμάτων σε Ογκοτεμαχισμένες Δομές Πετρώματος».
       Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη θεωρητική, εργαστηριακή και εφαρμοσμένη μηχανική πετρωμάτων, στις αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους στη γεωμηχανική, στην γεωτεχνολογία, στη διάνοιξη, την ευστάθεια και στα μέτρα υποστήριξης σηράγγων και υπογείων έργων, καθώς και στην πυροπροστασία της μόνιμης επένδυσης των σηράγγων. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό εργασιών σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και είναι κριτής στα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά της περιοχής εξειδίκευσης.

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • Nomikos P.P., Sofianos A.I., Tsoutrelis C.E. (2002) Symmetric wedge in the roof of a tunnel excavated in an inclined stress field. Int. Jnl. Rock Mech. Min. Sci., 39(1), 59-67.
       • Nomikos P.P., Sofianos A.I., Tsoutrelis C.E. (2002) Structural response of vertically multi-jointed roof rock beams. Int. Jnl. Rock Mech. Min. Sci., 39(1), 79-94.
       • Sofianos A.I., Nomikos P.P. (2006) Equivalent Mohr-Coulomb and generalized Hoek-Brown strength parameters for supported axisymmetric tunnels in plastic or brittle rock. Int. Jnl. Rock Mech. Min. Sci., 43 (5), 683-704.
       • Nomikos P.P., Sofianos A.I. (2011) An analytical probability distribution for the factor of safety in underground rock mechanics. Int. Jnl. Rock Mech. Min. Sci., 48(4), 597–605.
       • Lotidis M.A., Nomikos P.P., Sofianos A.I. (2016). Bonded particles models of rock plates with circular cavities in uniaxial and biaxial compression. Challenge Journal of Structural Mechanics, 2(4):205-211.
       • Choumanidis D., Badogiannis E., Nomikos P., Sofianos A. (2017). Barcelona test for the evaluation of the mechanical properties of single and hybrid FRC, exposed to elevated temperature. Construction and Building Materials (138): 296–305.

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • Οπλισμένο Σκυρόδεμα-Μεταλλικές Κατασκευές, 7ο εξάμηνο
       • Μηχανική Πετρωμάτων, 8ο εξάμηνο
       • Τεχνικές Διανοίξεως Σηράγγων, 9ο εξάμηνο

       Μεταπτυχιακά Μαθήματα

       • Προχωρημένη  Μηχανική Πετρωμάτων, 1ο τετράμηνο, Δ.Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων»
       Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Αν. Καθηγήτρια

       Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανισμοί κινητικότητας μετάλλων στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία

        
       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 0.17, Ισόγειο
       +30 210 772-2271
       remound@metal.ntua.gr

        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Είναι ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος του Τομέα και από το 1993, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Μ. Τσέζο, Διευθυντή του Εργαστηρίου, ανέπτυξαν τις υποδομές και τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου ώστε να λειτουργεί αυτόνομα για τον χαρακτηρισμό περιβαλλοντικών δειγμάτων και αποβλήτων. Στο Εργαστήριο, έχουν σχεδιαστεί και τεθεί σε λειτουργία μια σειρά από βιολογικούς αντιδραστήρες με στόχο την απομάκρυνση διαλυτών ειδών μετάλλων από υγρά βιομηχανικά απόβλητα. Έχει αναπτύξει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα στο χαρακτηρισμό και την προέλευση ατμοσφαιρικών σωματιδίων. Είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και συντονισμό των εργασιών, τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των πειραματικών εργασιών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις αντίστοιχες εκθέσεις προόδου καθώς και για την παρακολούθηση των οικονομικών και την απόδοσή τους για το σύνολο των ερευνητικών προγραμμάτων που έχει αναλάβει το Εργαστήριο (συνολικά 18 ερευνητικά προγράμματα- διεθνή Ευρωπαϊκά αλλά και Εθνικά ανταγωνιστικά-από το 1993 έως σήμερα). Έχει εκπροσωπήσει το Εργαστήριο σε πλήθος διεθνών συναντήσεων εργασίας των προγραμμάτων και έχει συμμετάσχει συντονιστικά στη διαμόρφωση και υποβολή ερευνητικών προτάσεων. Είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας 150 επιστημονικών εργασιών και αναφορών.
       ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
       Δημοσιευμένη εργασία στο NATURE (IF=41.456).
       Αριθμός ετεροαναφορών: 984 (10/5/2017).
       Ποσοτικοποίηση της παραγωγικότητας/αντίκτυπος του δημοσιευμένου έργου: Η index= 17

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • Papayannis Α. , A. Argyrouli, A. Bougiatioti, E. Remoundaki, S. Vratolis, A. Nenes, S. Solomos, M. Komppula, E. Giannakaki, J. Kalogiros , R. Banks, K. Eleftheriadis, E. Mantas, E. Diapouli, C.G. Tzanis, S. Kazadzis, I. Binietoglou, L. Labzovskii, J. Van de Hey, C.S. Zerefos,
        An overview from hygroscopic aerosols to cloud droplets: The HygrA-CD campaign in the Athens basin.
        Science of the Total Environment, 574, 216–233, 2017.
       • Remoundaki E., E. Vassiliou, A. Philippou, M. Perraki, P. Kousi, A. Hatzikioseyian, G. Stamatis,
        Groundwater deterioration: the simultaneous effects of intense agricultural activity and heavy metals in soil.
        Procedia Engineering, 162, 545 – 552, 2016.
       • Dimitriou K., Remoundaki E., Mantas E. & Kassomenos P.
        Spatial distribution of source areas of PM2.5 by Concentration Weighted Trajectory (CWT) model applied in PM2.5 concentration and composition data.
        Atmospheric Environment, 116: 138-145, 2015.
       • Mantas E., Remoundaki E., Halari I., Kassomenos P., Theodosi C., Hatzikioseyian A. & Mihalopoulos N.
        Mass closure and source apportionment of PM2.5 by Positive Matrix Factorization analysis in urban Mediterranean environment.
        Atmospheric Environment, 94: 154-163, 2014.
        Η εργασία βραβεύτηκε από το Θωμαϊδειο Ίδρυμα του ΕΜΠ, 2016.
       • P. Kousi, E. Remoundaki, A. Hatzikioseyian, F. Battaglia-Brunet, C. Joulian, V. Kousteni and M. Tsezos.
        Metal precipitation in an ethanol-fed, fixed-bed sulphate-reducing bioreactor
        Journal of Hazardous Materials, 189(3): 677-684, 2011.

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • Αυτόνομη διδασκαλία του μαθήματος «Περιβαλλοντική Χημεία και μηχανισμοί κινητικότητας ρύπων». (9ο εξάμηνο).
       • Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων Χημείας (1ο εξάμηνο).
       • Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Περιβάλλον Ι» (6ο εξάμηνο).
       • Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Περιβάλλον Ι» (6ο εξάμηνο).
       • Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Υδρομεταλλουργία» (8ο εξάμηνο).
       • Συνδιδασκαλία μαθήματος «Σχεδιασμός και τεχνοοικονομική ανάλυση μεταλλουργικών βιομηχανιών» (9ο εξάμηνο). Χρήση λογισμικού EnviroPro Designer
       • Αυτόνομη διδασκαλία του μαθήματος «Διαχείριση Ποιότητας Πιστοποίηση» (9ο εξάμηνο)

       Αναπληρωτής Καθηγητής
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

        

       Επίκουροι Καθηγητές

       Επίκουρος Καθηγητής
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Επίκουρος Καθηγητής

       Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση, Εκμετάλλευση και Προστασία Υδροφορέων

        
       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 1.18, 1ος όροφος
       +30 210 772-2098
       kallioras@metal.ntua.gr
        
        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Ο Ανδρέας Καλλιώρας είναι Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών με αντικείμενο "Διαχείριση, Εκμετάλλευση και Προστασία Υδροφορέων". Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη διαχείριση και προστασία των υπόγειων υδροφορέων, στη διαχείριση υδατικών πόρων άνυδρων περιοχών, στις τεχνολογίες αιχμής με έμφαση στην υδρολογία της ακόρεστης ζώνης, στη διαχείριση του εμπλουτισμού των υδροφορέων -με έμφαση στον τεχνητο εμπλουτισμό-, στην πειραματική υδρολογία των υπόγειων νερών, στην Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία για τους υδατικούς πόρους, και στη διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων διακρατικών λεκανών. Τα τρέχοντα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει ως PI και επιστημονικός υπέυθυνος ειναι τα: FREEWAT (EU H2020), MARSOL (EU FP7), SUBSOL (EU H2020) και SCENT (EU H2020). Είναι Επισκέπτης Καθηγητής απο το 2011 στο Technical University of Darmstadt (Γερμανία) και Guest Fellow απο το 2012 στο Helmholtz Environmental Research Centre - UFZ Leipzig (Γερμανία).

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • Recinos N., Kallioras A., Pliakas F., Schuth C. (2015). Application of GALDIT index to assess the intrinsic vulnerability to seawater intrusion of coastal granular aquifers, Environmental Earth Sciences, 73(3), pp 1017-1032.
       • Gkougkis I., Kallioras A., Pliakas F., Pechtelidis A., Diamantis V., Diamantis I., Ziogas A., Dafnis I. (2015). Assessment of soil salinization at the eastern Nestos River Delta, N.E. Greece, CATENA, Vol. 128, pp.  238-251.
       • Pedreira R., Kallioras A., Pliakas F., Gkougkis I., Schuth C. (2015). Groundwater vulnerability assessment of a coastal aquifer system at River Nestos eastern Delta, Greece, Environmental Earth Sciences, Vol. 73, pp. 6387–6415.
       • Pliakas F. Kallioras A., Damianidis P., Kostakakis P. (2015). Evaluation of the effects of precipitation on groundwater level fluctuation in a Mediterranean alluvial aquifer system, Environmental Earth Sciences, Vol. 74, pp. 3573–3588.
       • Kallioras A. and Marinos P. (2015). Water Resources Assessment and Management of Karst Aquifer Systems in Greece, Environmental Earth Sciences, Vol. 74, pp. 83–100.
       • Kallioras A., KHAN A., Piepenbrink M., Pfletschinger H., Koeniger F., Dietrich P., Schuth C. (2016). Time-domain reflectometry probing systems for the monitoring of hydrological processes in the unsaturated zone, Hydrogeology Journal 24 (5), 1297-1309.
       • Tsangaratos P., Kallioras A., Pizpikis Th., Vasileiou E., Ilia I., Pliakas F. (2017). Multi-Criteria Decision Support System (DSS) for optimal locations of Soil Aquifer Treatment (SAT) facilities, Science of the Total Environment, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.238.

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία (8ο Εξάμηνο)
       • Επιστήμη & Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων (8ο Εξάμηνο)
       • Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία (9ο Εξάμηνο)
       • Εφαρμογές Η/Υ στη Γεωλογία (9ο Εξάμηνο)

       Μεταπτυχιακά Μαθήματα

       • Προχωρημένη Υδρογεωλογία (1ο Εξάμηνο)/ΔΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
       • Αξιοποίηση, Διαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων (2ο Εξάμηνο)/ΔΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

       Επίκουρος Καθηγητής
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Επίκουρος Καθηγητής

       Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνικές Μέθοδοι Βελτίωσης Γεωλογικών Σχηματισμών

        
       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 1.21, 1ος όροφος
       +30 210 772-2087
       cloupasakis@metal.ntua.gr

        
        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Ο κ. Λουπασάκης Κωνσταντίνος κατέχει δυο βασικούς τίτλους σπουδών, του Γεωλόγου, το 1995, και του Πολιτικού Μηχανικού, το 2001, καθώς και δύο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία, το 1998, και ένα Διδακτορικό Δίπλωμα Τεχνικής Γεωλογίας, το 2002.
       Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην γεωτεχνική μηχανική με έμφαση στην τεχνική γεωλογία, στην εδαφομηχανική - βραχομηχανική, στην υπολογιστική γεωτεχνική μηχανική, στης γεωτεχνικές μεθόδους βελτίωσης των γεωλογικών σχηματισμών και στην διερεύνηση-ανάσχεση των φυσικών καταστροφικών φαινομένων.
       Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 85 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και 6 διδακτικά βιβλία και τεύχη σημειώσεων.
       Μπορείτε να βρείτε το πλήρες βιογραφικό εδώ.

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • Kouli, M., Loupasakis, C., Soupios, P., Rozos, D., Vallianatos, F. (2014) Landslide susceptibility mapping by comparing the WLC and WofE multi-criteria methods in the West Crete Island, Greece. Environmental Earth Sciences, Springer, 72:5197–5219, DOI 10.1007/s12665-014-3389-0
       • Savvaidis A., Margaris B., Theodoulidis N., Lekidis V., Karakostas Ch., Loupasakis C., Rozos D., Soupios P., Mangriotis M-D., Dikmen U., Tsangaratos P., Kokinou E., Vafidis A., Rondoyanni Th., Kalogeras I., Koutrakis S., Sarris A., Papadopoulos N. (2014) Geo-Characterization at selected accelerometric stations in Crete (Greece) and comparison of earthquake data recordings with EC8 elastic spectra, Central European Journal of Geosciences, Versita-Springer, 6:1, pp 88-103. (Erratum: open Geoshi 2015;5:1-4)
       • Raspini, F., Bianchini, S., Moretti, S., Loupasakis, C., Rozos, D., Duro, J., Garcia, M., (2016) Advanced interpretation of interferometric SAR data to detect, monitor and model ground subsidence: outcomes from the ESA-GMES Terrafirma project. Natural Hazards, 83:S155–S181, DOI 10.1007/s11069-016-2341-x
       • Svigkas N., Papoutsis I., Loupasakis C., Tsangaratos P., Kiratzi An., Kontoes Ch. (2016) Land subsidence rebound detected via multi-temporal InSAR and ground truth data in Kalochori and Sindos regions, Northern Greece. Engineering Geology, Elsevier, 209(2016): 175-186.
       • Triantafyllidis St., Loupasakis C., Tsangaratos P., (2016) Geochemical modeling-based rehabilitation proposal for abandoned sulfidic flotation mill tailings, Kirki, Thrace, NE Greece. Environmental Earth Sciences Versita-Springer, 75:1403 DOI 10.1007/s12665-016-6213-1
       • Svigkas N., Papoutsis I., Loupasakis C., Tsangaratos P., Kiratzi An., Kontoes Ch., (2017) InSAR time-series monitoring of ground displacement trends in an industrial area (Oreokastro - Thessaloniki, Greece): detection of natural surface rebound and new tectonic insights, Environmental Earth Sciences Versita-Springer, 76:195 DOI 10.1007/s12665-017-6517-9

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • Τεχνική Γεωλογία Ι (Ζ΄ Εξάμηνο)
        Τεχνική Γεωλογία ΙΙ (Η΄ Εξάμηνο)
        Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων (Η΄ Εξάμηνο)
        Μέθοδοι Βελτίωσης Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών (Θ΄ Εξάμηνο)

       Μεταπτυχιακά Μαθήματα

       • Τεχνική Γεωλογία Υπόγειων Έργων (Α΄ Εξάμηνο) Δ.Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων

       Επίκουρος Καθηγητής
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Επίκουρος Καθηγητής

       Γνωστικό Αντικείμενο: Υπόγεια Έργα (μεταλλευτικά – ειδικά τεχνικά)

        

       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 2.45, 2ος όροφος
       +30 210 772-2182
       abenardos@metal.ntua.gr
        
        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Ο κ. Ανδρέας Μπενάρδος αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. το 1996. Tο 2002 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στο πεδίο της εκτίμησης κινδύνων κατά την κατασκευή υπογείων έργων.
       Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην ανάλυση των παραμέτρων σχεδιασμού υπογείων τεχνικών και μεταλλευτικών έργων, στην εκτίμηση της αβεβαιότητας του γεωλογικού μέσου και στην επίδρασή της στην κατασκευή έργων, στην αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση του κινδύνου κατασκευής υπογείων έργων. Επίσης, ασχολείται με θέματα που αφορούν στην εκτίμηση του κόστους κατασκευής / παραγωγής υπογείων έργων και υπογείων μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και στην αξιολόγηση της οικονομικότητάς τους, ενώ τέλος ένα σημαντικό τμήμα της δραστηριότητά τους αφορά στις εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων (ΤΝΔ-ΑΝΝ) σε θέματα και προβλήματα γεωτεχνολογίας. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • Kaliampakos, D., Benardos, A., Mavrikos, A., (2016). A review on the economics of underground space utilization, Tunnelling and Underground Space Technology, 55, pp. 236-244.
       • Benardos, A., Athanasiadis, J., Katsoulakos, N., (2014). Modern Earth Sheltered Constructions: A paradigm of green engineering, Tunnelling and Underground Space Technology, 41 (1), pp. 46-52.
       • Paraskevopoulou C., Benardos, A., (2013). Assessing the construction cost of Greek transportation tunnel projects, Tunnelling and Underground Space Technology, 38, pp. 497-505.
       • Benardos, Α.G., Kaliampakos, D.C., (2004). Modelling TBM performance with artificial neural networks, Tunneling and Underground Space Technology, vol. 19, no. 6, pp. 597-605.
       • Benardos, Α.G., Kaliampakos, D.C., (2004). A methodology for assessing geotechnical hazards for TBM tunnelling - illustrated by the Athens Metro, Greece, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, vol. 41, no. 6, pp. 987-999.

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • Εκμετάλλευση Μεταλλείων Ι, 5ο εξάμηνο
       • Υπόγεια Έργα, 9ο εξάμηνο
       • Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων, 9ο εξάμηνο

       Μεταπτυχιακά Μαθήματα

       • Σχεδιασμός και Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση Ειδικών Υπογείων Έργων, 1ο τετρ. ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων"
       • Ηλεκτρομηχανολογικά Θέματα Σηράγγων - Αερισμός, 1ο τετρ. ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων"
       • Διαχείριση Κινδύνου σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας, 2ο τετρ. ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων"
       • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Αξιολόγηση Επιπτώσεων και Διαχείριση Ρίσκου, 4ο εξαμ. ΔΠΜΣ "Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"

        

        

       Επίκουρος Καθηγητής
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Επίκουρος Καθηγητής

       Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνικές μορφοποίησης, Συγκόλλησης και Κατεργασίας Μετάλλων και Κραμάτων

       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 1.46, 1ος όροφος
       +30 210 772-4710
       spapaef@metal.ntua.gr
        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Ο κ. Σπύρος Παπαευθυμίου είναι Μηχανικός Μεταλλείων- Μεταλλουργός, αποφοίτησε από το Ε.Μ.Π. το 2000 και έλαβε τον ακαδημαϊκό τίτλο Dr.-Ing. (διδακτορικός τίτλος) από το Πολυτεχνείο RWTH Aachen Γερμανίας. Ως ερευνητής στο Άαχεν και στο Delft (Ολλανδία) ειδικεύτηκε στη Φυσική Μεταλλουργία Σύγχρονων Πολυφασικών Χαλύβων υψηλής αντοχής με έμφαση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μετά από πλέον 10ετή επαγγελματική δράση στην ελληνική βιομηχανία εκλέχτηκε το 2011 ως Λέκτορας και διορίστηκε το 2014 σε ανάλογη θέση, ενώ  το 2015 εκλέχτηκε και διορίστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας της ΣΜΜΜ του Ε.Μ.Π.. Ειδικεύεται στη Φυσική Μεταλλουργία, στον σχεδιασμό κραμάτων, στις σχέσεις δομής-ιδιοτήτων-θραύσης, στις κατεργασίες μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων, στις συγκολλήσεις-συνδέσεις και στις θερμικές κατεργασίες, καθώς και στις μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Είναι συγγραφέας 18 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, συγγραφέας 20 δημοσιεύσεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 17 δημοσιεύσεων σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων. Έχει ολοκληρώσει την επίβλεψη 15 Διπλωματικών Εργασιών ως σήμερα. Επιπλέον, επιβλέπει 14 ακόμα Διπλωματικές Εργασίες και 3 Διδακτορικές Διατριβές. Είναι μέλος του ΤΕΕ, υπήρξε μέλλος της μόνιμης επιτροπής Υλικών του ΤΕΕ (2006-2009). Υπήρξε Ταμίας της Ελληνικής Μεταλλουργικής Εταιρείας (2012-2016). Είναι επιλεγμένο μέλος  του «Verein zur Förderung der Aachener Eisenhüttenkunde e.V. – VAEh» Γερμανίας. Τέλος, συνέβαλε στην προσέλκυση του διεθνούς συνεδρίου EUROMAT 2017,  που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη.

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • Papaefthymiou, S.; Goulas, C.; Gavalas, E.: Micro-Friction Stir Welding of Titan Zinc Sheets,
        Journal of Materials Processing Technology, http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.jmatprotec.2014.08.029, 2014
       • Papaefthymiou, S.: Root cause analysis of surface and internal defects of micro-alloyed S355 heavy plates, International Journal of Structural Integrity, Emerald Group Publishing Limited 1757-9864, http://dx.doi.org/10.1108/17579861311303654, Vol. 4 No. 1, 2013, pp. 91-107
       • F Castro Cerda, C Goulas, I Sabirov, S Papaefthymiou, A Monsalve, R.H. Petrov, Microstructure, texture and mechanical properties in a low carbon steel after ultrafast heating, Materials Science and Engineering A 672, 108-120, 2016
       • FM Castro Cerda, B Schulz, S Papaefthymiou, A Artigas, A Monsalve, Roumen H Petrov: The Effect of Ultrafast Heating on Cold-Rolled Low Carbon Steel: Formation and Decomposition of Austenite, Metals 6 (12), 321, 2016
       • S Papaefthymiou: A New Opportunity for the Design of Advanced High Strength Steels with Heterogeneous-Phase Microstructures via Rapid Thermal Processing, J Nanosci Adv Tech 2 (1), 20-23, 2017
       • M Bouzouni, S Papaefthymiou: Modeling of the Steel Microstructure Gained after the Application of an Ultra-Fast Heat Treatment, J Nanosci Adv Tech 2 (1), 15-19, 2017

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • Μεταλλουργία, Τεχνολογία & Έλεγχος Συγκολλήσεων, 8ο εξάμηνο
       • Στερεοποίηση, Χύτευση & Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος, 8ο εξάμηνο
       • Μεταλλοτεχνία, 9ο εξάμηνο

       Επίκουρη Καθηγήτρια
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Επίκουρη Καθηγήτρια

       Γνωστικό Αντικείμενο: Ορυκτολογία

        
       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 1.23, 1ος όροφος
       +30 210 772-2115
       maria@metal.ntua.gr
        

        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Η κα Μαρία Περράκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕKΠA (1998) και διδάκτορας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ (2003).
       Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, στην περιβαλλοντική ορυκτολογία/γεωχημεία, στην πετρολογία μεταμορφωμένων πετρωμάτων, στις εφαρμογές φασματοσκοπικών μεθόδων στις γεωεπιστήμες, στη γεμολογία και στην αρχαιομετρία.
       Έχει κατάρτιση σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης ορυκτών και πετρωμάτων με πολλαπλές εφαρμογές όπως π.χ. Οπτική Μικροσκοπία Διερχομένου & Ανακλωμένου Φωτός, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης, Διαφορική Θερμική Ανάλυση, Περιθλασιμετρία Ακτίνων-Χ, Φασματοσκοπία Υπέρυθρης Ακτινοβολίας και Φασματοσκοπία Raman.
       Έχει πάνω από 90 δημοσιευμένες εργασίες, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • REMOUNDAKI E., VASILEIOU E., PHILIPPOU A., PERRAKI M., KOUSI P., HATZIKIOSEYIAN A., STAMATIS G. 2016: Groundwater Deterioration: The Simultaneous Effects of Intense Agricultural Activity and Heavy Metals in Soil. Procedia Engineering, 162, 545-552.
       • FITOS M., BADOGIANNIS E.G., TSIVILIS S.G., PERRAKI M. 2015: Pozzolanic activity of thermally and mechanically treated kaolins of hydrothermal origin. Applied Clay Science, 116-117, 182-192.
       • OIKONOMOPOULOS I.K., PERRAKI M., TOUGIANNIDIS N., PERRAKI T., KASPER H.U., GURK M. 2015: Clays from Neogene Achlada lignite deposits in Florina basin (Western Macedonia, N. Greece): A prospective resource for the ceramics industry. Applied Clay Science, 103, 1-9.
       • PERRAKI M., FARYAD S.W. 2014: First finding of microdiamond, coesite and other UHP phases in felsic granulites in the Moldanubian Zone: Implications for deep subduction and a revised geodynamic model for Variscan Orogeny in the Bohemian Massif. Lithos, 202-203, 157-166.
       • PERRAKI M., KORSAKOV A., SMITH D.C., MPOSKOS E. 2009: Raman spectroscopic and microscopic criteria for the distinction of microdiamonds in ultrahigh-pressure metamorphic rocks from diamonds in sample preparation materials. American Mineralogist, 94, 546-556.
       • PERRAKI M., PROYER A., MPOSKOS E., KAINDL R., HOINKES G. 2006: Raman microspectroscopy on diamond, graphite and other carbon polymorphs from the ultrahigh-pressure metamorphic Kimi Complex of the Rhodope Metamorphic Province, NE Greece. Earth and Planetary Science Letters, 241, 672-685.

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • “Ορυκτολογία” 1o εξάμηνο, Σχολή Μηχ. Μετ. Μετ., Ε.Μ.Π.
       • “Πετρολογία” 2ο εξάμηνο, Σχολή Μηχ. Μετ. Μετ., Ε.Μ.Π.
       • “Κοιτασματολογία” 4o εξάμηνο, Σχολή Μηχ. Μετ. Μετ., Ε.Μ.Π. (από το 2015 η διδασκαλία του μαθήματος αφορά τα Κεφάλαια «Ενεργειακές Πρώτες Ύλες-Ορυκτοί Άνθρακες»)
       • “Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα” 8o εξάμηνο, Σχολή Μηχ. Μετ. Μετ., Ε.Μ.Π.
       • “Αναλυτική Χημεία/Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης/Άσκηση Διαφορικής Θερμικής Ανάλυσης” 4o εξάμηνο, Σχολή Μηχ. Μετ. Μετ., Ε.Μ.Π.

       Επίκουρη Καθηγήτρια
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Επίκουρη Καθηγήτρια

       Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση και Σχεδιασμός Χημικών Κατεργασιών Βιομηχανικών Ορυκτών

       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 2.17, 2ος όροφος
       +30 210 772-2174
       taxiarh@metal.ntua.gr

        
        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Η κα Μαρία Ταξιάρχου αποφοίτησε από τη Σχολή Μ.Μ.Μ. το 1987 και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στο πεδίο της υδρομεταλλουργίας το 1991.
       Οι κύριοι τομείς της ερευνητικής της δραστηριότητας περιλαμβάνουν την: ανάπτυξη μεταλλουργικών διεργασιών για την κατεργασία μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών, ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από μεταλλεύματα και βιομηχανικά ορυκτά για εφαρμογές στην κατασκευαστική και χημική βιομηχανία, ανάλυση του Κύκλου Ζωής προϊόντων και βιομηχανικών διεργασιών, σχεδιασμό και τεχνοοικονομική αξιολόγηση παραγωγικών διεργασιών, αξιοποίηση μεταλλουργικών αποβλήτων και παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από αυτά, βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών για εφαρμογή σε κτίρια και τοπικά δίκτυα, βελτιστοποίηση μεταλλουργικών διεργασιών με στόχο τη μείωση των ενεργειακών τους απαιτήσεων. Έχει 45 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • M. Samouhos, M. Taxiarchou, G. Pilatos, P. Tsakiridis, E. Devlin, M. Pissas, “Controlled reduction of red mud by H2 followed by magnetic separation”, Minerals Engineering (2017), Vol. 105, pp. 36-43
       • P. Angelopoulos, C. Maliachova, K. Papakonstantinou, M. Taxiarchou, I. Paspaliaris, “Structural and physical characteristics of fine perlite expanded with a novel method in a vertical electric furnace”, Mineral Processing and Extractive Metallurgy, Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy: Section C, ISSN: 0371-9553 (print) 1743-2855 (online), doi: http://dx.doi.org/10.1080/03719553.2016.1156244
       • G. Pilatos, M. Samouhos, P. Angelopoulos, M. Taxiarchou, Ch. Veziri, R. Hutcheon, P. Tsakiridis, A.G. Kontos, “Carbon nanotubes growth on expanded perlite particles via CVD method: The influence of the substrate morphology”, Chemical Engineering Journal (2016), Vol. 291, pp. 106-114, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2016.01.112
       • Ch. Panagiotopoulou, M. Taxiarchou, K. Papakonstantinou, A. Gaki, I. Douni, D. Panias, A. Pasquali, I. Paspaliaris, “Inorganic Polymers: Novel Materials for the development of High Performance and Low Embodied Energy Solutions for Energy Efficient Buildings”, EinB2014 - 3rd International Conference ENERGY in BUILDINGS 2014, November 2014
       • M. Taxiarchou, I. Douni, “The effect of oxalic acid activation on the bleaching properties of a bentonite from Milos Island, Greece”, Clay Minerals, Vol. 49, 2014, pp. 541-549
       • G.M. Revel, M. Martarelli, M. Emiliani, A. Gozalbo, M. J. Orts, M.Α. Bengochea, l.G. Delgado, A. Gaki, A. Katsiapi, M. Taxiarchou, I. Arabatzis, I. Fasaki, S. Hermanns. “Cool products for building envelope – Part I: Development and lab scale testing”, Solar Energy, 2014, pp. 770-779

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • Διαχείριση Ενέργειας – Ισοζύγια μάζας και Ενέργειας, 4ο εξάμηνο
       • Εξαγωγική Μεταλλουργία Ι, 5ο εξάμηνο
       • Σχεδιασμός και Τεχνοοικονομική Ανάλυση Μεταλλουργικών Βιομηχανιών, 9ο εξάμηνο

        

       Λέκτορες

       Λέκτορας
       Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

       Λέκτορας

       Γνωστικό Αντικείμενο: Κοιτασματολογία

       Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
       15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

       Γραφείο 1.22, 1ος όροφος
       +30 210 772-4468
       striantafyllidis@metal.ntua.gr

        
        

       Σύντομο Βιογραφικό

       Ο κ. Σταύρος Τριανταφυλλίδης αποφοίτησε από το τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2000, και το 2002 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές με απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Γεωχημεία. Το 2006 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από κοιτάσματα μεταλλικών ορυκτών και το χρονικό διάστημα 2007 – 2008 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στα αντικείμενα των παλαιογεωγραφικών αναπαραστάσεων και της γεωλογίας πετρελαίων στο πανεπιστήμιο St Mary’s (Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία, Καναδάς).
       Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την έρευνα και μελέτη κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών, εφαρμοσμένη και περιβαλλοντική γεωχημεία, αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών από μεταλλευτική δραστηριότητα.

       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

       • Triantafyllidis, S., Skarpelis, N. & Komnitsas, K. (2007) Environmental characterisation and geochemistry of Kirki, Thrace, NE Greece, abandoned flotation tailing dumps. Environmental Forensics, 8, 351-359.
       • Pe-Piper, G., Triantafyllidis, S. & Piper, D.J.W. (2008) Geochemical identification of clastic sediment provenance from known sources of similar geology: the Cretaceous Scotian Basin, offshore eastern Canada. Journal of Sedimentary Research, 78, 9, 595-607.
       • Pe-Piper, G., Piper, D.J.W. & Triantafyllidis, S. (2014) Detrital monazite geochronology, Upper Jurassic–Lower Cretaceous of the Scotian Basin: significance for tracking first-cycle sources. In: Sediment Provenance Studies in Hydrocarbon Exploration and Production. Geol. Soc., Spec. Publ. 386, 293-311.
       • Triantafyllidis, S & Skarpelis, N. (2015) Supergene alteration of a refractory gold mineralization: The Perama hill deposit, NE Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, XLIX, 59-75.
       • Triantafyllidis, S., Loupasakis, C. & Tsangaratos, P. (2016) Geochemical modelling based rehabilitation proposal for abandoned sulfidic flotation mill tailings, Kirki, Thrace, NE Greece. Environmental Earth Sciences, 75, 21, 1-19. (DOI: 10.1007/s12665-016-6213-1).

       Προπτυχιακά Μαθήματα

       • Κοιτασματολογία (υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 4ο εξάμηνο)
       • Περιβαλλοντική Γεωχημεία (μάθημα κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής μηχανικής και Γεωπεριβάλλοντος, 8ο εξάμηνο)
       • Γεωλογία και Κοιτασματολογία Ελλάδας (μάθημα δεξαμενής, 8ο εξάμηνο)
       • Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία (μάθημα δεξαμενής, 9ο εξάμηνο)